Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výrazným tématem letošních komunálních voleb je boj s tzv.
,,nepřizpůsobivými" občany (bezdomovci, toxikomany a určitou skupinou
sociálně vyloučených lidí, z nichž je převážná část Romů). Značná část
politických stran vsadila na toto téma více či méně explicitně. Od
zdánlivě nepolitických prohlášeních jako "čistotu a pořádek" po
explicitní formulace jako ,,pryč s narkomany, bezdomovci a hernami".
Podobnou logiku odstranění problematických jevů tím, že je odsuneme z
centra na okraj, že je vyklidíme ze zorného pole většiny tzv.
,,slušných lidí", má i tolik kritizovaný návrh radního Janečka na
vybudování tábora pro bezdomovce na okraji Prahy.

Jsme přesvědčeni, že politiky prezentovaný razantní přístup k
tzv."nepřizpůsobivým" je strategií, která má v době sociálních škrtů a
celkového šetření poskytnout tzv. ,,slušným lidem" ventil jejich obav
a pociťovaných problémů. Že si politici vybrali jako obětního beránka
právě tuto skupinu sociálně slabých, je příznačné: je to skupina
nevelká, jejíž část je poměrně viditelná, slib odstranit ji lze celkem
snadno a levně splnit a dále, tato skupina má velmi omezené možnosti
jak se proti tomu záměru ohradit. Mnoho lidí žijících na ulici nemá
občanský průkaz a nejen z tohoto důvodu se ani formou voleb
společenské diskuze neúčastní.

Cítíme potřebu vyjádřit náš nesouhlas s touto manipulativní praxí a
upozornit na nebezpečné důsledky, které toto záměrné vzbuzování
antipatií k určité společenské skupině může mít. Proto chceme ještě
před komunálními volbami (15. a 16.10.) lidi žijící na ulici na
několika místech Prahy pozvat na hrnek kávy/čaje a budou-li se chtít o
své názory podělit, pak se i dovědět o tom, jaké problémy má člověk
žijící na ulici. Co si myslí o sociální politice radnice nebo
jednotlivých městských částí, kde pobývají? Jak se jim zamlouvá idea
tábora na okraji Prahy? Jaké formy podpory jsou z jejich pohledu
užitečné a jaké ne?

Neděláme si ambici, že budeme schopni zprostředkovat hlas velmi
různorodé skupiny lidí bez domova, ale chceme tlumočit názory lidí,
kteří budou mít chuť se o ně podělit. Tyto názory chceme zaznamenat a
zaslat radnímu Janečkovi, abychom dali najevo, že považujeme lidi bez
domova nadále za naše spoluobčany se stejnými právy a vlastním hlasem,
nikoli za nečistotu, kterou je možné odklidit. Nabídnutí kávy je z
našeho pohledu vstřícné gesto, kterým chceme dát lidem bez domova
najevo, že o jejich přítomnosti na ulici víme, respektujeme ji a výše
popsaný tón předvolební kampaně volající po ,,očistě města", který jak
se někdy zdá, proniká celou společností, považujeme za nepřijatelný.

> Připojte se k nám a pozvěte na kávu např. vašeho prodejce NP.
> Přijďte na kávu na jedno z míst v centru Prahy.
> Přepošlete tento email lidem, které by mohl zajímat.

JAK SE KONKRÉTNĚ ZAPOJIT:
> V týdnu od 4. do 10. října 2010 se uskuteční několik pouličních pití
> kávy (Anděl, Florenc, Holešovice) v odpoledních hodinách mezi 16 a
> 18h, kdy mohou být bezdomovci ještě bezpečně v centru města.
> Přidejte se a přineste termosku s kávou nebo čajem a chcete-li něco
> k tomu (buchtu, koláč). O přesném místě a čase konání budeme
> informovat v sekci ,,Akce" na webu praguewatch.cz na adrese
> http://praguewatch.cz/page/index/9#bezd. Na tomto webu také najdete
> komentář Jana Šamánka k plánu radnice na odsun bezdomovců z města s
> odkazy na další informace: http://praguewatch.cz/reports/view/58
> Nabídněte kávu vašim známým bezdomovcům, např. prodejcům NP a
> zeptejte se jich, co si myslí o sociální politice radnice, zdali by
> chtěli politikům něco vzkázat. Jejich vzkazy nám pošlete.
> Sebrané komentáře budou přepsány a poskytnuty médiím a politikům.

Skupina dotčených obyvatelek a obyvatel Prahy volně seskupených kolem
projektu Praguewatch.cz

KONTAKT: Eliška Ripková - e.ripkova@gmail.com