Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dům Matky Terezy, naděje pro lidi bez domova

17. 2. 2014

Čtyři sociální služby poskytuje tým profesionálů z Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Nabízí pomoc ženám a mužům, kteří ztratili střechu nad hlavou a nemají kam jít. Za dvě desetiletí prošlo touto budovou mnoho lidí. Mohli využít azylový dům, noclehárnu, denní centrum, mohli se naučit novým dovednostem v sociální rehabilitaci. Kdo přišel, nezůstal bez pomoci, nezůstal osamocen. Někteří lidé mají opět domov, práci. Mnozí žijí s pocitem, že jim společnost nastavila vlídnou tvář a že jim v těžké chvíli někdo pomocnou ruku podal. Přichází ale stále noví, mladí staří a ani jejich příběhy nejsou veselé. Dluhy, závislosti, zdraví, rodina jsou ve většině případech příčinou, že žijí na ulici. Naše odborná pomoc je pro ně nadějí a možností, díky které se snaží bojovat s nepřízní osudu a nasměrovat život zase tím lepším směrem.

 

Pomáhat lidem této cílové skupiny není až tak populární. Veřejné mínění, podpora, důvěra se těžce získává, snadno se může ztratit. Přívětivá veřejnost, solidarita, zájem, je to, co ale také potřebují lidé od nás. V našem zařízení je mnoho lidí, kteří bývají nešťastní, zlomení, bezradní, opuštění. Potřebují podporu a pomoc. Potřebují ale také lidskost veřejnosti a cítit, že mají šanci zase žít normálně. Miska vah oblíbenosti „našich lidí“ se snadno převáží ze strany na stranu. Jakýkoliv opilec je dáván okamžitě do souvislosti s lidmi bez domova. Krádež, vandalismus, za vše jakoby také mohli jen tito lidé, protože vypadají nápadněji. I přesto je ale stále mnoho vnímavých a ochotných lidí, kteří pomoc nabízí. Občas dostaneme finanční dar od nějaké firmy, lidé posílají pravidelně měsíčně i malé částky. Pomoc ale není jen o penězích. Tito lidé potřebují vnímat, že se s nimi počítá. Takové dary moc potřebujeme. A jsme za ně vděční. Příkladem je pravidelná pomoc pouchovských farníků, kteří nás podporují při různých příležitostech. Přinesou vánoční cukroví či pozvou naše lidi na farní večer, kde se alespoň na okamžik cítí dobře a kde jim nikdo nedává najevo, co jsou zač. Možná by i další rádi pomohli, ale neví jak a možná se i bojí.

 

Nejsme na pomoc sami

Je mnoho dalších, kteří vidí v naší práci smysl a kteří chtějí lidem pomoci. Občas někdo zavolá, že ví o někom, kdo potřebuje  pomoc. Dokonce se i několikrát se stalo, že přivedli přímo k nám na Pouchov někoho, kdo naši pomoc potřeboval.

Již několik let se daří úspěšně prodávat výrobky od lidí bez domova. Jen za loňský rok jsme takto získali 45 tisíc korun. Lidé bez domova dochází do Kreativní dílny v našem zařízení a společně vyrábí drobné dekorační předměty. Sami se také podílí na benefičním prodeji. I toto je pro ně to velice silný moment. Vidí, že jejich práci někdo ocení, že jsou lidé nadšení a že se jim výrobky líbí. Potřebují zpětnou vazbu, potřebují podporu, a lidé jim ji dávají.

Další pomoc veřejnosti spatřuji i v získávání ošacení. Veřejnost vždy reaguje na naše potřeby a nosí do Sociálního šatníku oblečení a obuv. Jen za loňský rok jsme vydali téměř 6 000 kusů ošacení potřebným lidem, a to skutečně jen díky podpoře veřejnosti. Časopis Nový Prostor se také poměrně dobře prodává. Prodejci jdou se svojí kůži na trh, veřejně přiznají, že jsou lidmi v nouzi, což vyžaduje kus odvahy, a hradečáci to oceňují.

 

 

Dobrovolníci

Báječní a obětaví lidé, kteří chodí pomáhat bez nároku na jakoukoliv odměnu. Vždy, když je potřeba, dobrovolníci přijdou. Od prosince se například střídají každý večer v Zimní noclehárně, v lednu vařili o víkendech polévku pro lidi bez domova, pečou buchty a koláče, připravovali štědrovečerní hostinu, roznášeli štědrovečerní večeři až dlouho do pozdních hodin, stáli na nádraží a podávali polévku o Vánocích, chodí do Sociálního šatníku a třídí oblečení. Jejich pomoc je nezanedbatelná a velice přínosná. Navíc je pro nás zásadní, že je naplánovaná, konkrétní a efektivní.

 

Dům Matky Terezy v zimě.

V současné době je kapacita naplněná. Denně projde Denním centrem 5o- 60 osob, Noclehárna má každou noc všech 30 lůžek pro muže i deset pro ženy obsazených. Zimní noclehárna na letišti denně přivítá kolem 20 dalších lidí. V Azylovém domě je také kapacita  téměř naplněná. V zimě bývá již tradičně o naše služby veliký zájem.

Děkujeme za rozhovor Daně Pechové, vedoucí Domu Matky Terezy, střediska sociálních služeb pro lidi bez domova.


111.jpg


Služba Azylový dům a služba Nízkoprahová denní centra poskytovaná v Domě Matky Terezy jsou  významnou měrou zajištěné díky financování z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb - azylové domy, intervenční centra a nízkoprahová denní centra, na jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohrožených sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.