Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dům Matky Terezy poskytuje komplexní sociální služby

Smyslem je pomoci jim zařadit se zpět na trh práce a do normálního běžného života. Odborným termínem se tato služba se nazývá Sociální rehabilitace.

Jedná se o jednu ze čtyř sociálních služeb v Domě Matky Terezy, středisku sociálních služeb pro lidi bez domova v Hradci Králové. Je poskytována zdarma, určená ženám a mužům, kteří pobývají v Hradci Králové, jsou bez domova a jsou plnoletí.

 

Každý, kdo chce změnu, musí začít u sebe

Princip této služby spočívá v tom, že ten, kdo má zájem a chce svoji situaci řešit, může využít konkrétní činnosti, při kterých se učí novým dovednostem a znalostem. Má šanci získat ztracené, či pozapomenuté návyky. Ve spolupráci s pracovníky je sestaven takzvaný osobní plán, který reflektuje aktuální situaci jednotlivce a jsou pro něj vybrány takové činnosti, které mohou navodit žádoucí změnu v postojích a v sebevnímání. Služba je vystavěna tak, aby zvýšila šanci na samostatný život bez potřeby a nutnosti využívat sociálních služeb

 

Jak konkrétně se mohou lidé zapojit?

Mezi nabízené aktivity patří orientace na trhu práce a znalost základních počítačových dovedností. Jedná se o aktivity, které pomáhají lidem bez domova zvládnout dovednosti, které jsou považovány za samozřejmé a jejichž neznalost hendikepuje. Lidé bez domova jsou dále zapojeni do Klubu Kuchyně, ve které pod vedením pracovního terapeuta vaří obědy pro ostatní uživatele. Podílí se na celém procesu přípravy pokrmů, od nákupu surovin, přes vaření, výdej jídla až po úklid kuchyně. Další aktivitou je Klub Kreativní dílna, v níž uživatelé vyrábí drobné dekorativní předměty, které jsou určeny k prodeji veřejnosti. Prostřednictvím těchto klubů si uživatelé procvičují pracovní a hygienické návyky, nové dovednosti, znalosti a připravují se na jejich využití v běžném životě.

Specifickou činností sociální rehabilitace je Klub Nový prostor. Na prodejce časopisu Nový prostor jsou kladeny vyšší nároky. Důležité jsou jejich komunikační dovednosti, upravený zevnějšek, spolehlivost, zodpovědnost a plánování finančních výdajů. Prodejci si musí každý časopis nejprve zakoupit a teprve pokud jej prodají, mají z něj zisk 20,- Kč. Jde o lidi, kteří využívají veřejná místa k prodeji, čímž se přiznávají k tomu, že jsou lidé bez domova. Tento odvážný krok od nich vyžaduje notnou dávku vytrvalosti a vnitřní síly - ne vždy se setkávají s pochopením a vstřícností. Služba se snaží řešit celkovou situaci uživatele. Nespoléhá jen na sebe, hledá i cesty, jak navázat uživatele na své blízké a jak zapojit do spolupráce další odborníky či instituce.

 

Realita

Ve většině případů se jedná o dlouhodobou spolupráci, jejímž cílem je pojmenovat silné a slabé stránky uživatele, naučit se sociálním a praktickým dovednostem. Dává šanci rozvíjet se v prostředí, kde prvním neúspěchem není odchod a odsouzení, nýbrž hledání nových možností. Smyslem služby je pomoci uživateli objevit a získat víru v sebe sama a v okolní svět…

Pro lidi na ulici není jednoduché začít žít, chovat se a myslet jinak, je to pro ně velice dlouhá a těžká cesta. Pro některé až nepochopitelné, že tak těžká. Čím déle žije člověk na ulici, tím hůře nachází vůli cokoliv měnit. Chce to veliké úsilí, notnou dávku trpělivosti, odhodlání a také štěstí. Přestože spolupráce mezi pracovníky a uživateli přináší viditelné pokroky, absence sociálního bydlení, přijatelné či jakékoliv práce, brání uplatnit své dovednosti a zapojit se do běžného života.

 

Komplexnost sociálních služeb

Další poskytované služby v Domě Matky Terezy jsou Nízkoprahové Denní centrum, Noclehárna a Azylový dům.V rámci nich jsou odborně, důstojným způsobem řešeny další potřeby a problémy, související s životní krizovou situací lidí bez domova. Služby na sebe vzájemně navazují a zájemci mohou využít buď jejich kombinace, nebo pouze některou z nich.

 

Služba Azylový dům nabízí ubytování ve dvoulůžkových pokojích po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok. Poskytuje možnost hygieny, nabízí podmínky pro zajištění úklidu, praní, žehlení osobního prádla a výměny ložního prádla. Dále podmínky pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy. Poskytuje základní sociální poradenství, pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z osobních plánů a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Nabízí podporu a pomoc při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek. V rámci fakultativních činností nabízí možnost využití posilovny, tělocvičny a knihovny. Uživatel přispívá na úhradu nákladů spojených s poskytováním služby 95 Kč za jednu noc. Je určena mužům starším 18 let, zejména občanům Hradce Králové a Královéhradeckého kraje (v případě volné kapacity i z celé ČR, příp. EU, splňují-li podmínky Zákona o sociálních službách).

 

Služba Denní centrum nabízí podmínky pro osobní hygienu, případně pomoc při osobní hygieně či podmínky pro přípravu stravy. V případě nouze poskytuje potravinovou pomoc, pomoc s ošacením, obuví. Dále nabízí možnost vyprání a vysušení oděvů, zapůjčení nádobí, vyhotovení fotografii na osobní doklady, v opodstatněných případech poskytnutí úvěrové jízdenky. Sociální pracovníci poskytují zájemcům poradenství související s prosazováním a uplatňováním práv a oprávněných zájmů a pomoc a podporu při obstarávání osobních záležitostí. Součástí činností je terénní program, v rámci kterého terénní sociální pracovník vyhledává osoby bez přístřeší, žijící v různých lokalitách. Motivuje je k přijetí pomoci, k řešení své situace a návratu do běžného života. Slouží ženám a mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří se zdržují v Hradci Králové a okolí.

 

Služba Noclehárna nabízí možnost přenocování. Za úhradu 40 Kč za 1 noc mohou zájemci v teple a bezpečí přečkat noc. Mohou zde využít i podmínky pro osobní hygienu a získat informace týkající se sociálního poradenství, V rámci fakultativních činností je možné využít vyprání prádla v pračce, sušení prádla v sušičce, zapůjčení nádobí, zhotovení fotografií na osobní doklady. Lze poskytnout úvěrovou jízdenku nebo potravinovou pomoc. Je určena mužům a ženám starším 18 let, zdržujících se v Hradci Králové a okolí. Kapacita je 10 lůžek pro ženy a 30 lůžek pro muže. V zimním období je kapacita rozšířena o 18 lůžek pro muže v prostorách Zimní noclehárny ve veřejné části královéhradeckého letiště, a to za 20 Kč za jednu noc.

 

esf.jpg

Služba Azylové domy a služba Nízkoprahová denní centra poskytovaná v Domě Matky Terezy je  významnou měrou zajištěna díky financování z projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II“, financovaného z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Tento projekt se zaměřuje na poskytování vybraných sociálních služeb - azylové domy, intervenční centra a nízkoprahová denní centra, na jejich dostupnost osobám sociálně vyloučeným nebo ohrožených sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je napomoci cílovým skupinám plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.